Application(Đăng ký) Contact(Liên hệ)

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG - DANH HIỆU

STT

Danh Hiệu

Giải thưởng

1

HOA HẬU(MS VIET NAM ENTREPRENEUR UNIVERSE)

20,000 USD

2

Á HẬU 1 ( 1ST RUNNER )

10,000 USD

3

Á HẬU 2 (2ND RUNNER)

7,000 USD

4

Á HẬU 3 (3RD RUNNER)

5,000 USD

5

Á HẬU 4 (4TH RUNNER)

3,000 USD

6

HOA HẬU ĐƯỢC YÊU THÍCH NHẤT (MS ONLINE)

1,000 USD

7

HOA HẬU NHÂN ÁI ( MS CHARITY)

1,000 USD

8

HOA HẬU TÀI NĂNG (MS TALENT)

1,000 USD

9

HOA HẬU ÁO DÀI (MS AO DAI)

1,000 USD

10

HOA HẬU DẠ HỘI (MS GOWN)

1,000 USD

11

HOA HẬU THÂN THIỆN (MS HOSPITALITY)

1,000 USD

12

HOA HẬU ẢNH (MS PHOTO)

1,000 USD

13

HOA HẬU CÓ LÀN DA ĐẸP (MS BEAUTIFUL)

1.000 USD

14

HOA HẬU CÓ HÌNH THỂ ĐẸP (MS BODY)

1.000 USD

15

HOA HẬU  ỨNG XỬ

1.000 USD

 

    Đại diện tại Việt Nam:  BLUE GALAXY ENTERTAINMENT                                         

    Văn Phòng: 139/1 Hiệp Bình P.Hiệp Bình Chánh Q.Thủ Đức Tp. HCM                     

    Website: http://daotaocasi.com                     http://www.bluegalaxy.vn             

    Điện thoại: (+84) 922-412-241 ~ (+84) 918-135-707                                                                        

 

 

Lên đầu